Sometimes I wonder; Do I paint my own retina to fall asleep - and wake up - to...?

"When the soul wishes to experience something she throws an image of the experience out before her and enters into her own image."
(M. Eckhart)


Thursday, February 5, 2009

Making Plans

Making (Big) Plans - (oil on canvas 70cm x 60 cm) - 2009

KUNSTNERISK UTVEKSLING OG SAMARBEID;
WALLONIA-BELGIA OG HARDANGER-NORGE

- Det begynte med planer for en separatutstilling på Hardanger Folkemuseum;

STATUS JANUAR 2009:
- Jeg planlegger utstilling ved Hardanger Folkemuseum våren/sommeren 2009;
Åpningsdag: Søndag 3. mai 2009.

Da jeg har pendlet en stund mellom Hardanger og Belgia, begynte etterhvert en tanke om å invitere med gjester i utstillingen; kunstnere jeg har stiftet bekjentskap med, og som jeg både har lyst å dele min begeistring for, og som jeg selvsagt har lyst skal få oppleve Hardanger.

Resultatet er idag 3 gjestekunstnere til Hardanger til sommeren:
Ingrid Siliakus - papirkunstner fra Nederland - http://ingrid-siliakus.exto.org/
Laura Frennet-Caufriez - maler fra Belgia
Veronique Clarysse - maler fra Belgia
se: webpresentasjon - under utvikling - : http://www.tone-aanderaa.com

(Følg lenke til 'Utstilling Utne + Belgia/Hardanger Collaboration, under utvikling)
og utstillingen har fått tittel:
'Tone Aanderaa - encounters....'
(se webside m/informasjon og presentasjoner - under utvikling -)
http://www.tone-aanderaa.com

- > En umiddelbar positiv respons på invitasjonen min satte igang videre tanker om kunstnerisk og kulturell utveksling;
Jeg la frem en tilsvarende idé for Hardanger-kunstnere; om å stille ut i Belgia;
Responsen har vært overveldende positiv;
og fra Hardanger til Belgia har disse takket ja til invitasjon:
Ingunn van Etten (maleri/skulptur) -http://www.hardingpuls.no/
Aud Bækkelund (skulptur) -http://www.hardingpuls.no/
Anne Hesvik Kartveit (dekormaleri og rosemaling) -http://www.hardingpuls.no/
Johild Mæland (dekormaleri) - http://www.hardingpuls.no/
Synneva Heradstveit (maleri) - http://www.synnevaheradstveit.net/home.html
Lars Gunnar Polden (maleri) - http://www.osa.no/polden.html
(Samtlige medlemmer av Harding Puls: http://www.hardingpuls.no/ )
Der er flere interesserte, fra begge sider, så dette kan utvikles videre.

Utstillingen på Hardanger Folkemuseum inkluderer:
Tone Aanderaas malerier + tre gjestekunstnere fra Belgia og Nederland
+ ett gjestearbeid fra hver av Harding Puls kunstnerne - som introduksjon til videre utstillingsplaner i Belgia.

STATUS START FEBRUAR 2009:
Stadig flere melder sin interesse -
Bl.a. Kontakt med Paul Leroy: http://pleroy.lowas.be/index.php?pagename=Peinture
og Marc-Marc: http://www.marc-marc.be/pages/marc_gb.html åpner svært spennende dører:
Samarbeid med gruppen Reg'Art - http://pleroy.lowas.be/index.php?pagename=Reg'ART
- en tverrfaglig gruppe (mange likhetstrekk med Harding Puls)
Gruppen har samarbeid med Dexia, mm. - de har utviklet planer for Kunst Akademi (avd. Leuven) -
og de foreslår et utstillingslokale (som er intet mindre enn fantastisk).

Flere interesserte i BELGIA:
Anne-Marie Weyers, http://annemarieweyers.artwebindex.com/
Nell Dominique, http://nelldominique.e-monsite.com/Og vi er interessert i:
Pierre Vanherck, http://www.pierre-creation.be/index.htm

Utstillingen på Hardanger Folkemuseum - utvides ?
1. Tone Aanderaa m/gjester fra Belgia og Nederland (Hardanger Folkemuseum)
2. Utvidelse av gjesteutstiling (Belgia) + gjestearbeid av Harding-kunstnere = Introduksjon av utstilling i Belgia (Hardanger Kulturgalleri)

Se ellers webside - presentasjoner og info i stadig utvikling:
http://www.tone-aanderaa.site88.net/index.html
Tone Aanderaa og Ignace Clarysse
3. februar 2009

No comments: