Sometimes I wonder; Do I paint my own retina to fall asleep - and wake up - to...?

"When the soul wishes to experience something she throws an image of the experience out before her and enters into her own image."
(M. Eckhart)


Wednesday, September 10, 2014

FAIRYTALES? - Preparing a new exhibition - in Holland


 

Tone Aanderaa – at Galerie Marie –

‘Fairytales?’    -    October 2014
http://www.galerie-marie.com/ 

This exhibition shows a series of paintings created during a period for me an important Transition;
Before, during – and after – arriving in Belgium.
For most of my life my home has been near the shore of the Hardanger fjord, in Western Norway.
After eight years in America, 7 of these studying art – and as a conclusion receiving my Master of Fine Arts degree at Pratt Institute, New York – I moved back to my family roots; painting, writing, and teaching art – and searching the shores – for the next 20 + years; 
Dreaming.
From early childhood my strongest memories seem to all be visual; Images on walls and in books opened Magical doors and windows to me; I was an only child, left mostly to myself (my parents were young).
And,  of course, Nature was always there –
This combination/background has given me the inspiration to create  – paint and write – ever since;
It has been my way to search and connect to the world I live in;
-          In an evolving visual language.
My paintings are still really all about my ‘childhood eyes’, seeing and experiencing this ‘strange’,  at times scary
-           yet wonderful  - Life;
-          Still believing in fairytales and stories, still wondering and pondering;  My Encounters…..
 
I sometimes think of my paintings as ‘foretelling’ and/or ‘remembering’.
And sometimes I think ‘Perhaps I am painting my own retina; To fall asleep with, and wake up to…?’
Or, as in a quote I found one day many years ago: “When the soul wishes to experience something, she throws an image of the experience out before her and enters into her own image.” (Meister Eckhart)
 
My painting is about Who I am; - What I see and experience, what I feel along the way – inspired by a long line of other painters/artists living before me – and alongside me – and all the stories; real, dreamed, imagined, and remembered; in a Visual language.
 
‘Liminal’ has been a theme for me for a long time; This indefinable space between here and there; Between Dream and Waking Reality; This ‘Meantime’ is magical, a place where one can wander in and out of open doors;
Dream and reality are no longer separate;
Time is suspended,
The clock ceases to tick.
 
Tone Aanderaa - 2014
Books: ‘A Painters’s Vision’ (2013, Art Sanctuary; International/Visual/English)
'The Forest Temple' (2013, Art Sanctuary; International), ‘Det store puslespillet’ (2004, Eide Forlag;  Norwegian), ‘Poe-etiske Voggesanger', (2009, Art Sanctuary, Drawings - Norwegian), ‘PUST’, (2009, Art Sanctuary; Photos - Norwegian)


Dutch:

Tone Aanderaa
Haar leven in een notendop
Gedurende het grootste deel van mijn leven was de kust van Hardangerfjord in het Zuid-Westen van Noorwegen mijn thuis.
Na 8 jaar USA, met het behalen van een Master in Fine Arts, - aan het New-Yorkse Pratt Institute, - kwam ik terug naar de streek van mijn familie.
Schilderen, schrijven, les geven, en ook leven aan en met de zee, maar ook … dromen … vulden de volgende twintig jaar van mijn leven. Daarna volgden België, Art Sanctuary en De Betoverende Tuin, - een jaarlijkse internationale kunsttentoonstelling waarin de tuin haar zomers canvas wordt.
Waarom schilderen?
Als enig kind van jonge ouders, veelal alleen, was ik bezig met mijn omgeving en de Natuur was er altijd. Vanaf mijn jeugd waren visuele herinneringen de sterkste. Foto’s openden deuren en vensters naar een Magische wereld.
Deze combinatie, deze achtergrond gaf mij de inspiratie tot creëren, - schilderijen, boeken en gedichten. Vanaf dan was het mijn zoeken, mijn weg tot het terugvinden en opnieuw contact leggen met de wereld waarin ik leefde en dit in steeds evoluerend visuele taal.
Mijn schilderijen zijn nog steeds verbonden met mijn jeugdige visuele ervaringen, die een vreemde, soms benauwelijk maar altijd wonderlijke wereld toonden, nog altijd gelovend in sprookjes en verhalen. Nog altijd verwonderd, nog altijd mijmerend over Ontmoetingen.
Thema’s in de schilderijen
Soms beschouw ik mijn schilderijen als voorspellingen, soms als herinneringen. Soms denk ik dat ik mijn eigen netvlies schilder, in slaap val met en ontwaak met beelden, of zoals in een citaat van Meister Eckhart ‘Wanneer de ziel iets wenst te beleven, dan gooit ze een beeld van de belevenis voor haar en stapt ze in haar eigen beeld’.
Mijn schilderijen gaan over mezelf, wat ik zie en ervaar, wat ik onderweg voel. Ze zijn geïnspireerd door de vele kunstenaars die voor mij leefden of samen met mij leven en de vele gedroomde, ingebeelde, of herinnerde verhalen en gebeurtenissen. Dit alles omgezet in een visuele taal.
Liminaal (Grensoverschrijdend / Overgang) is een thema die me reeds lang bezig houdt. Het is de ondefinieerbare ruimte tussen hier en daar, tussen droom en het ontwaken. Deze overgang is magisch, een plaats die men kan binnenkomen en verlaten langs open deuren.
Droom en realiteit worden één geheel, de tijd stopt, de klok tikt niet meer.
Deze tentoonstelling
Deze tentoonstelling toont een reeks van schilderijen die ik gedurende een voor mezelf belangrijke periode heb geschilderd: de overgang naar België, voor, tijdens en na de verhuis. Deze tentoonstelling is ook een retrospectieve van 7 jaar België en 4 jaar ‘De Betoverde Tuin’
 
 


1 comment:

Tone Aanderaa said...

More infor will arrive, thank you for visiting!