Sometimes I wonder; Do I paint my own retina to fall asleep - and wake up - to...?

"When the soul wishes to experience something she throws an image of the experience out before her and enters into her own image."
(M. Eckhart)


Wednesday, August 27, 2014

Girls - girls - girls

My exhibition of paintings this year at 'Art Sanctuary - Station 14'
has been about girls - girls - girls...and remembering.....childhood;
Inspired profoundly by my two little nieces visiting our garden last year (making it ever more Enchanted). (See Gallery Childhood)
And so, of course, I remember back....soon 30 years ago....painting the mother of these two little girls, my own little sister - at this same age:


Fra
VALMUESØSTER

Jeg har en liten søster
en liten kvinne
er blitt stor
 - og mor

Hun gikk en gang
og trødde på en haug
og sang
om alt hun skulle
når hun en gang ble så stor
som hun er nå
- og mor

Nå går en annen der og trør
og synger
om en dag
når hun blir stor
 - og mor

Og haugen ligger der
og lytter
mens den teller
mor
etter mor
etter mor etter mor

Som blomster
vokser kvinnene
på haugen
Mange røde
noen blå

Søstre
knytter blomsterkranser
mens de synger
Livet frem igjen
igjen
på haugen
som er Alles Store Mor

(Fra samlingen 'POE-ETISKE VOGGESANGER - Epistler fra et mørkt fastland'
Utgitt 2009
Tone Aanderaa.)

No comments: